Tips tegen draadalg in de vijver

Op deze pagina lees je tien tips tegen draadalg in de vijver. De eerste vijf tips gaan over het voorkómen van groei van draadalg in de vijver, daarna volgen vijf  tips over het bestrijden van draadalgen.

Draadalgen vijver voorkomen

Voorkómen dat draadalgen in de vijver groeien, kun je met de volgende tips bereiken:

1) Genoeg zuurstofplanten
Zorg er in elk geval voor, dat je genoeg zuurstofplanten in je vijver zet. Draadalgen en zuurstofplanten gebruiken dezelfde voeding. Hoe meer voedingsstoffen de zuurstofplanten al uit het vijverwater opnemen, des te minder blijft er achter voor draadalgen. Veel zuurstofplanten gaan dus de groei van draadalgen op een natuurlijke manier tegen.

2) Zorg voor een goede waterhardheid en houd deze op peil
Draadalgen kunnen prima groeien in zacht vijverwater, maar zuurstofplanten niet. Als het water in je vijver te zacht is, zullen daarom vooral de draadalgen het goed doen. De groei van zuurstofplanten zal juist teruglopen. Zorg er daarom voor, dat je minstens tweemaal per jaar de waterhardheid op peil brengt met Mineral Clay.

3) Handmatig verwijderen van draadalgen
Controleer je vijver af en toe op groei van draadalgen. Probeer beginnende alggroei direct tegen te gaan, door handmatig zoveel mogelijk algen uit de vijver te verwijderen. Hierdoor rem je de verdere verspreiding van draadalgen door de hele vijver.

4) Niet te voedselrijk vijverwater
Probeer je vijverwater zo schoon en voedselarm mogelijk te houden. Dit doe je vooral in het najaar. Invallende herfstbladeren die je niet tijdig uit de vijver verwijdert, vergaan langzaam en maken op die manier het vijverwater voedselrijker. Draadalgen zullen in het volgend voorjaar daardoor makkelijker kunnen groeien. Span daarom bij voorkeur een net over de vijver tijdens de herfstmaanden.

5) Zet niet teveel vissen in de vijver
Vissen produceren afval en maken daardoor het vijverwater voedselrijker. Wanneer er teveel vissen in de vijver zitten, kan dit daarom al snel leiden tot overmatige groei van draadalgen. Zorg daarom, dat het aantal vissen niet te groot wordt.

tips tegen draadalg

Als de groei van draadalgen in de vijver al zo ver gevorderd is als op de foto, zul je ze
moeten gaan bestrijden. 

Effectief bestrijden van draadalgen bestaat uit:

-Doden van de aanwezige algen en algsporen
-Verhogen van de waterhardheid
-Eventueel extra waterplanten plaatsen

Een draadalgbestrijder die alleen maar de aanwezige algen doodt, heeft meestal
maar zeer beperkt resultaat.

Draadalgen bestrijden

Groeien de draadalgen in je vijver zo hard dat handmatig verwijderen geen of te weinig effect meer heeft? Dan zul je over moeten gaan op draadalgen bestrijden. Wanneer je hierbij echter alleen de draadalgen doodt en niets doet aan de achterliggende oorzaak (meestal te lage waterhardheid), zal het effect van een behandeling met een bestrijdingsmiddel maar van korte duur zijn.

1) Draadalgen eerst zoveel mogelijk met de hand of een borstel verwijderen
Begin met zoveel mogelijk draadalgen uit de vijver te verwijderen. De algen die verwijderd zijn, kunnen dan in elk geval niet zorgen voor nieuwe alggroei via de algsporen.

2) Dood achtergebleven draadalgen en algsporen 
Bestrijd de in de vijver achtergebleven draadalgen en algsporen vervolgens met een algbestrijder. Let op, dat je een middel gebruikt dat geen kopersulfaat bevat. Dit is zeer schadelijk voor de vissen in de vijver.

3) Verhoog de waterhardheid
Gelijktijdig met het bestrijden van de algen moet je de waterhardheid van de vijver verhogen. Hierdoor gaan de zuurstofplanten in de vijver beter groeien, waardoor er minder voedingsstoffen voor nieuwe draadalgen achterblijven.

4) Plaats zo nodig extra zuurstofplanten
Je kunt eventueel , na behandeling met een middel tegen draadalgen en het verhogen van de waterhardheid, extra zuurstofplanten in de vijver zetten. Hoe meer zuurstofplanten er namelijk in de vijver groeien, des te minder last zul je van draadalgen hebben.

5) Draadalg-in-één gebruiken
Met Draadalg-in-één verhoog je de waterhardheid en dood je achtergebleven draadalgen en algsporen. Je voert hiermee dus tip 2) en 3) hierboven ineens uit.  Draadalg-in-één bestrijdt aanwezige algen en verhoogt tegelijkertijd de waterhardheid. Draadalg bestrijden met Draadalg-in-één is daarom zeer effectief. Het doodt niet alleen de algen en algsporen, maar neemt ook de achterliggende oorzaak van de groei van draadalgen weg.

Draadalg-in-één

Draadalg-in-één is een gecombineerd product voor de bestrijding van draadalgen. Het is speciaal ontwikkeld om de vijver langdurig vrij van draadalgen te houden.  Hiervoor doodt het de in de vijver aanwezige draadalgen en algsporen en verbetert tegelijkertijd de waterhardheid van het vijverwater. Deze aanpak langs meerdere kanten, waarbij ook de achterliggende oorzaak van de groei van draadalgen wordt weggenomen, geeft daarom een langdurig resultaat.

Draadalgen tegengaan: draadalg-in-één
Met draadalg-in-één bestrijd je draadalgen langs meerdere kanten. Hierbij neem je ook de achterliggende oorzaak van de groei van draadalgen weg.

Dit product is in onze webshop verkrijgbaar voor diverse vijverformaten.

Verder lezen

  Draadalgen in de vijver bestrijden

Draadalg-in-één  Meer informatie over Draadalg-in-één

  Draadalgen biologisch bestrijden

  Draadalg in zwemvijver bestrijden

 Afbeeldingen van draadalg in de vijver