Onderhoud zwemvijver

Ook een zwemvijver of andere grote vijver heeft onderhoud nodig. Grote verschil met een gewone tuinvijver is het watervolume. De biologische processen die in het vijverwater plaatsvinden, zijn in een zwemvijver echter niet anders dan in een gewone vijver. Dit betekent, dat je problemen die je in een gewone vijver tegenkomt, ook in zwemvijvers aan kunt treffen. Op deze pagina onderhoud zwemvijver bespreken we, hoe je je zwemvijver of grote vijver goed onderhoud kunt geven. We gaan hierbij vooral in op de twee meestvoorkomende problemen: draadalgen en zweefalgen (groen water).

Zwemvijver: inrichting

Een zwemvijver kun je beschouwen als een zwembad, dat op natuurlijke wijze helder gehouden wordt. Dit betekent, dat de waterplanten en, dan vooral de zuurstofplanten, alle voedingsstoffen uit het vijverwater opnemen. Hierdoor blijft er niets achter voor de groei van algen. Om te zorgen dat er voldoende ruimte overblijft om te kunnen zwemmen, tref je in een zwemvijver meestal een duidelijke scheiding aan tussen het zwemdeel en het plantendeel.

Een veel toegepaste waterplant in zwemvijvers is de Gele lis. Deze moerasplant is in staat om veel voedingsstoffen op te nemen uit het vijverwater.

Zwemvijver met ondiep deel
Voorbeeld van een zwemvijver. De vijver op de foto heeft een diep zwemdeel en een ondiepe rand, waarin de waterplanten groeien. De waterplanten houden het water helder.

Onderhoud zwemvijver: draadalgen tegengaan

Een zwemvijvers kan last krijgen van draadalgen. Draadalgen zijn draadvormige algen, die zich hechten aan allerlei materialen zoals het vijverfolie, plantmanden, stenen en de waterplanten. Kenmerk van draadalg is, dat het heel snel groeit. Daarbij kan het de vijver en de waterplanten volledig overwoekeren. De plantengroei in de vijver loopt daardoor terug. Hierdoor komt het biologisch evenwicht van de vijver in gevaar. Het is daarom belangrijk, om bij beginnende draadalg zo snel mogelijk in te grijpen en verdere verspreiding tegen te gaan.

Daarnaast is draadalg natuurlijk ook lelijk om te zien en is het niet prettig om er doorheen te zwemmen.

Groei van draadalgen

Draadalgen groeien uit algsporen. Deze worden door de wind verspreid. Vanuit deze algsporen groeien vervolgens ragfijne draadjes aan de vijverbodem en vijverrand. In de eerste fase van de groei voelen de algen slijmerig aan. Hierom wordt draadalg ook wel slijmalg genoemd. Wanneer de algen niet bestreden worden, zullen ze vervolgens grote plakkaten vormen die aan de wateroppervlakte gaan drijven.

Draadalg komt in vrijwel elke vijver in min of meerdere mate voor. Je kunt het vergelijken met onkruid in de tuin. Het is echter belangrijk er voor te zorgen, dat de algen de waterplanten niet gaan overwoekeren.

Oorzaak groei draadalgen

Achterliggende oorzaak van overmatige groei van draadalgen is een te lage waterhardheid van het vijverwater, in combinatie met voedselrijk water.  Draadalgen groeien goed in zacht vijverwater, waterplanten echter niet. Wanneer het vijverwater door invallende regen te zacht wordt, loopt de groei van de waterplanten daarom terug. Ze nemen dan niet langer alle voedingsstoffen op uit het vijverwater. Hierdoor blijven er meer voedingsstoffen achter voor de groei van algen (fosfaten). Tegengaan van draadalgen betekent daarom ook altijd het verhogen van de waterhardheid. Zorgen voor een goede waterhardheid is daarmee een belangrijk onderdeel in het onderhoud van een zwemvijver.

zwemvijver met draadalgen
Voorbeeld van een zwemvijver met draadalgen. Als je draadalg niet direct bestrijdt, vormt het grote drijvende plakkaten en overwoekert het de waterplanten.

Zwemvijver met draadalgen behandelen

Draadalgen kunnen je het beste langs meerdere kanten bestrijden. Een goede aanpak bestaat uit de volgende drie stappen:

1. Verwijderen van aanwezige algen

Begin met zoveel mogelijk draadalgen met de hand, een hark of een borstel te verwijderen.

2. Behandelen vijver met algdodend middel

Behandel de vijver vervolgens met een algbestrijder. Deze bindt de in het vijverwater aanwezige fosfaten. Hierdoor sterven de draadalgen en algsporen geleidelijk af. Algsporen kun je niet met de hand uit het water verwijderen. Daarvoor zijn de eencellige sporen te klein. Uit algsporen groeien nieuwe draadalgen.

 3. Waterhardheid zwemvijver verhogen

De achterliggende oorzaak van de groei van draadalgen is bijna altijd een te lage waterhardheid. Het is daarom belangrijk, de waterhardheid van de zwemvijver te verhogen. Hiermee neem je ook de achterliggende oorzaak van de groei van de draadalgen weg.

Draadalgen zwemvijver bestrijden: Draadalg-plus Zwemvijver
Draadalg-plus Zwemvijver bevat een fosfaatbinder, die algen en algsporen laat afsterven. Daarnaast bevat het producten die de waterhardheid verbeteren. Met dit product bestrijd je draadalgen in de zwemvijver dus volgens bovengenoemd stappenplan.

Met Draadalg-plus-Zwemvijver kun je draadalgen in je zwemvijver volgens bovenstaande aanpak bestrijden. Dit product bevat fosfaatbinder die draadalgen en algsporen laat afsterven. Daarnaast bevat het middelen die de waterhardheid van de zwemvijver verbeteren.

Onderhoud zwemvijver: groen water tegengaan

Een ander probleem dat je kunt hebben in je zwemvijver is groen water. Ook hier zijn algen de boosdoeners. Het gaat nu echter om zweefalgen. Dit zijn eencellige algen die zich snel vermenigvuldigen en het vijverwater ondoorzichtig groen maken. In een zwemvijver die last heeft van zweefalg, gaan de waterplanten minder goed groeien. Hierdoor komt het biologisch evenwicht van de vijver in gevaar.

Net als bij draadalgen, geldt ook bij de groei van zweefalgen dat snel ingrijpen en erger voorkomen belangrijk is. Zweefalg verdwijnt namelijk nooit vanzelf.

Oorzaak groei van zweefalgen – groen water

Net als bij de groei van draadalgen is de achterliggende oorzaak van groen water vaak een te lage waterhardheid. Het vijverwater bevat hierbij te weinig voedingszouten. Hierdoor groeien de waterplanten niet goed meer. Omdat zweefalgen wel goed kunnen groeien in zacht water, is juist een vijver met een te lage waterhardheid erg gevoelig voor groen worden. Naast het bestrijden van de zweefalgen, is het verhogen van de waterhardheid ook hier een belangrijke stap.

groen water in zwemvijver
Voorbeeld van een zwemvijver die last heeft van zweefalgen. Groen water in een zwemvijver wordt altijd veroorzaakt door zweefalgen. Het vijverwater is hierbij ondoorzichtig en groen.

Zwemvijver met groen water behandelen

Groen water in een zwemvijver kun je tegengaan door de volgende stappen uit te voeren:

  1. Doden van de aanwezige algen;
  2. Verbeteren van de waterkwaliteit;
  3. (Eventueel) aanbrengen van extra waterplanten.

Als je de zwemvijver alleen behandelt  met een anti-algmiddel, keren de zweefalgen weer snel terug. Om de vijver voor langere tijd helder te houden is het daarom noodzakelijk om ook de waterkwaliteit te verbeteren. Eventueel kun je ook extra planten in de vijver of het plantenfilter zetten. Groeiende waterplanten nemen voedingsstoffen op uit het vijverwater. Hoe beter zij dit doen, hoe minder er achterblijft voor zweefalgen. Waterplanten zorgen dus uiteindelijk voor blijvend helder vijverwater.

groen water zwemvijver tegengaan: zweefalg-plus-zwemvijver
Zweefalg-plus Zwemvijver bevat een algdoder en middelen om de waterhardheid van de zwemvijver te verbeteren. Met dit pakket bestrijd je groen water in de zwemvijver volgens bovengenoemd stappenplan.

Met Zweefalg-plus-Zwemvijver kun je groen water in je zwemvijver volgens bovenstaande aanpak bestrijden. Dit product bevat een middel dat zweefalgen doodt en de vijver op die manier weer helder maakt. Daarnaast bevat het middelen om de waterhardheid van de zwemvijver te verbeteren. Op deze manier neem je ook de achterliggende oorzaak van de groei van zweefalgen weg.

Onderhoud zwemvijver: problemen voorkomen

Tot besluit van dit artikel over onderhoud zwemvijver kijken we nog even, hoe je problemen als draadalg en groen water kunt voorkomen. Zoals je hierboven hebt kunnen lezen, is de belangrijkste oorzaak van problemen in de vijver een te lage waterhardheid. In elke vijver loopt de waterhardheid geleidelijk terug. Dit komt, doordat invallend regenwater erg zacht is. Dit zachte water mengt zich met het water in de zwemvijver en laat zo de waterhardheid dalen.

Om deze reden is het belangrijk, te zorgen dat je de waterhardheid van het vijverwater periodiek opmeet en zo nodig verhoogt. Goede momenten hiervoor zijn de start van het groeiseizoen (maart) en de late herfst (oktober). Een goede waterhardheid zorgt voor een goede groei van de waterplanten. Hierdoor voorkom je problemen zoals algengroei. Producten om de waterhardheid op te meten en te verbeteren helpen je dus bij een goed onderhoud zwemvijver.

Verder lezen

  Draadalgen bestrijden

  Waterhardheid vijver verbeteren

  Groene vijver helder maken

  Wat is biologisch evenwicht?