Kwaliteit van het vijverwater

De waterkwaliteit van vijverwater wordt meestal bepaald door de waterhardheid te meten. Deze waterhardheid geeft aan, hoeveel mineralen er in het vijverwater opgelost zijn. Deze mineralen zijn belangrijk. Ze dienen namelijk als voedingsstoffen voor de zuurstofplanten. Ze worden daarom ook wel voedingszouten genoemd. Voor een gezonde vijver  is het natuurlijk belangrijk te zorgen voor een goede kwaliteit vijverwater. Dit betekent dus vooral zorgen voor een goede waterhardheid. Wanneer de waterhardheid in je vijver namelijk te laag wordt, groeien de de zuurstofplanten niet goed meer. De vijver wordt dan gevoelig voor groei van algen.

helder water vijver - kwaliteit vijverwater
Helder vijverwater bevat altijd veel mineralen. Deze vormen de voedingszouten voor de zuurstofplanten in de vijver.

Kwaliteit vijverwater: waarom loopt deze terug?

In de praktijk blijkt, dat de hardheid van elke vijver langzaam terugloopt. Dit is de reden dat een vijver die lange tijd probleemloos helder bleef, plotseling toch problemen kan krijgen. De waterhardheid van de vijver is dan in de loop van de tijd te laag geworden. De vijver heeft dan geen goede kwaliteit vijverwater meer.

Voor het geleidelijk teruglopen van de waterkwaliteit zijn twee hoofdoorzaken aan te wijzen:

Regen

Jaarlijks valt er in België zo’n 80 cm neerslag (regen, sneeuw, hagel). Deze neerslag bestaat uit zacht water. Dit mengt zich vervolgens met het vijverwater. De gemiddelde hardheid wordt hierdoor steeds lager. De waterkwaliteit loopt op deze wijze terug.

Plantengroei vijver

Ook de plantengroei in de vijver zorgt langzaam maar zeker voor een mindere kwaliteit vijverwater. Dit lijkt tegenstrijdig, maar juist een snelle groei van zuurstofplanten leidt tot teruglopende waterhardheid. De zuurstofplanten nemen bij hun groei immers mineralen op uit het vijverwater. Deze slaan ze op in hun bladgroen. Wanneer deze planten vervolgens gesnoeid worden, verdwijnt met het groenafval dus ook een deel van de mineralen die eerst in de vijver zaten.

Waterhardheid meten

Regelmatig meten van de waterhardheid is belangrijk. Door tijdig te zien dat de waterhardheid te laag dreigt te worden, is er nog genoeg tijd om actie te ondernemen en de waterhardheid van de vijver weer te verhogen. Hiermee blijf je problemen in de vijver voor. Meten is weten!

Waterhardheid meet je met twee waarden: de GH-waarde en de KH-waarde. Bij een goede kwaliteit vijverwater zijn beide waarden voldoende hoog.

GH-waarde

De GH-waarde geeft aan, hoeveel mineralen er in totaal in het vijverwater zitten. Een goede GH-waarde voor de vijver ligt tussen de 7 en 13. Bij deze waarde kunnen de zuurstofplanten in de vijver goed groeien.

KH-waarde

Met de KH-waarde meet je de hoeveelheid mineralen die een verbinding zijn aangegaan met koolzuur (CO2) in het vijverwater. Koolzuur is een andere belangrijke voedingsbron voor zuurstofplanten. Een goede KH-waarde ligt ook tussen de 7 en 13. Bij deze waarde is er voldoende CO2 beschikbaar voor de groei van zuurstofplanten in de vijver.

Vijverwater testen

Met een druppeltestset kun je de GH- en KH-waarde van het vijverwater eenvoudig opmeten. Om te zorgen dat je vijver het het hele groeiseizoen goed doet, is het van belang regelmatig de waterhardheid te testen. Je kunt op die manier namelijk in de gaten houden, hoe snel de waterhardheid terugloopt. Zo nodig kun je deze dan weer verhogen en op die manier zorgen voor een goede kwaliteit vijverwater.

Testset vijver
Met een testset voor de vijver kunnen de belangrijkste waterwaarden circa 50 keer gecontroleerd worden.

Verbeteren van de waterhardheid

De waterhardheid van de vijver verhogen kan met verschillende producten. Middelen die snel werken zijn  GH-Extra en KH-Extra. Hiermee wordt namelijk direct de GH- en KH-waarde van de vijver verhoogd. Een ander product is Mineral Clay. Dit is juist een langzaam werkende product. De werking ervan houdt echter tot een halfjaar aan. Een vijver die elk jaar tweemaal met Mineral Clay behandeld wordt, heeft daarom geen andere producten nodig om de hardheid te verhogen.

Verder lezen

  Vijverwater testen in beeld

  GH-waarde vijverwater verhogen

  KH-waarde vijverwater verhogen

  Waterhardheid verbeteren: Mineral Clay